Museum Folkwang
Lenz 2
 • Walter Gramatté
 • Lenz 2, 1924

 • Blatt 2 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
 • Radierung
 • Blattmaß 53,5 x 38,8 cm
 • Erworben 1968
 • Inv.-Nr. A 69/68
 • Provenienz? - 1968, Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada
  1968 - heute, Kauf bei Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada, Museum Folkwang, Essen
 • Obj_Id: 1.011.341
 • Obj_Internet_S: ja
 • Obj_Ownership_S (Verantw):Grafische Sammlung
 • Obj_SpareNField01_N (Verantw): 186
 • Obj_Creditline_S: Grafische Sammlung
 • Obj_Title1_S: Lenz 2
 • Obj_Title2_S:
 • Obj_PartDescription_S (Titelerg): Blatt 2 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
 • Obj_SpareMField01_M (Alle Titel): Lenz 2 Sheet 2 of the image series on Georg Büchner's tale ›Lenz‹ Lenz 2 Blatt 2 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
 • Obj_Dating_S: 1924
 • Jahr von: 1.924
 • Jahr bis: 1.924
 • Obj_IdentNr_S: A 69/68
 • Obj_IdentNrSort_S: A 0069/68
 • Obj_Classification_S (Objtyp): Druckgrafik
 • Obj_Crate_S: Blattmaß 53,5 x 38,8 cm
 • Obj_Material_S:
 • Obj_Technique_S: Radierung
 • Obj_SpareSField01_S (Mat./Tech.): Radierung
 • Obj_AccNote_S (Erwerb): Erworben 1968
 • Obj_PermanentLocation_S (Standort):
 • Obj_Condition1_S (Druckerei):
 • Obj_Condition2_S (Auflage):
 • Obj_Subtype_S (Genre):
 • Obj_Rights_S: © Museum Folkwang, Essen
Künstler
Provenienz
  •  
  • von 1
Walter Gramatté
* 1897 Deutschland - † 1929 Deutschland
Nationalität DE